Hasičský rok s Kozlom

Pivo

Aktualita

VIANOČNÁ PREVÁDZKOVÁ DOBA

Prevádzka infolinky programu Hasičský rok s Kozlom bude prerušená od 21. decembra 2019 až do 2. januára 2020.

Všetky nové akcie môžete registrovať cez web, prípadne doregistrovat v novom roku.Ďakujeme za pochopenie!

Váš HRSK TÝM