Hasičský rok s Kozlom

Pivo

Aktualita

HASIČSKÝ ROK S KOZLOM

VERNOSTNÝ PROGRAM PRE HASIČOV

Hasičský rok s Kozlom je vernostný program zameraný na podporu dobrovoľných hasičských zborov pri organizovaní športových, spoločenských a samozrejme aj neformálnych podujatí. Novo ponúka 4 + 1 sud piva zadarmo a bonusové sudy pre organizátorov hasičských líg.

AKO SA ZAPOJIŤ DO PROGRAMU?

Účastníkom sa zbor dobrovoľných hasičov stáva po svojom riadnom zaregistrovaní. Pri registrácii uvádza registrujúci člen názov zboru dobrovoľných hasičov a svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, poštovú adresu vrátane okresu a kraja a telefonický a e-mailový kontakt). Na základe registrácie je zboru pridelené identifikačné číslo, ktorým je registrujúci člen povinný sa preukazovať pri komunikácii v rámci vernostného programu. Pri registrácii nezabudnite napísať, do ktorej hasičskej ligy patríte - viď obrázok nižšie.

Hasičským ligám za ich aktivitu budeme poskytovať výhody:

Za každý odobratý sud KEG 50 litrov obdrží príslušná hasičská liga navyše 15 Floriánov.

•1 sud KEG 50 litrov = 15 Floriánov (Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť pomer bonusov.)
 
Ak napr. 10 zborov v jednej lige odoberie priemerne každý 8x KEG 50 litrov za rok, môže hasičská liga obdržať až 3 sudy KEG 50 litrov Velkopopovické Kozel svetlý ako bonus.
 

Registrácia.

Kontakt: info@hasicskyrokskozlom.sk