Hasičský rok s Kozlom

Pivo

Aktualita

PRERUŠENIE PREVÁDZKY

Vážení hasiči,

v pondelok 3. 6. 2019 bude z dôvodu plánovanej odstávky elektriny telefonická aj e-mailová komunikácia nedostupná.

Váš Kozel tím.